Hơn 265,336 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-116053

Y tế - Cộng đồng

Hơn 265,336 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 23/12) Trong ngày 22/12/2022 có 17.264 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.336.568 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.279.403 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.860.379 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.196.786 liều.