Hơn 264,971 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-115969

Y tế - Cộng đồng

Hơn 264,971 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 13/12) Trong ngày 12/12/2022 có 45.867 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 264.971.275 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 17.986.120 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.848.540 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.136.615 liều.