Hơn 257,53 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-105024

Y tế - Cộng đồng

Hơn 257,53 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 6/9) Trong ngày 5/9/2022 có 94.693 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 257.534.367 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 15.743.585 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.547.800 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 219.242.982 liều.