Hơn 252,09 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-104852

Y tế - Cộng đồng

Hơn 252,09 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 17/8) Trong ngày 16/8/2022 có 417.395 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 252.097.399 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 13.795.941 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 21.659.908 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 216.641.550 liều.