Hơn 248,79 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-104757

Y tế - Cộng đồng

Hơn 248,79 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 8/8) Trong ngày 7/8/2022 có 183.713 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 248.793.043 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 12.753.656 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 21.070.634 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 214.968.753 liều.
Xuất bản:Thứ hai, 08/08/2022 17:45 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19