Hơn 243,01 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-104630

Y tế - Cộng đồng

Hơn 243,01 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 26/7) Trong ngày 25/7/2022 có 204.114 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 243.012.217 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 11.395.239 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 20.217.439 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 211.399.539 liều.