Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến
#IG-18308

Chính trị - Ngoại giao

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến

Hà Nội (TTXVN 11/11) Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị cấp cao liên quan sẽ diễn ra từ 12-15/11/2020. Đây là Hội nghị Cấp cao cuối cùng của ASEAN do Việt Nam chủ trì tổ chức trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020.
Xuất bản:Thứ tư, 11/11/2020 14:32 (GMT+7)