Học sinh THCS, THPT muốn chuyển trường cần làm thủ tục gì?
#IG-104850

Giáo dục - Khoa Học

Học sinh THCS, THPT muốn chuyển trường cần làm thủ tục gì?

Hà Nội (TTXVN 17/8) Theo quy định mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) được chuyển trường khi chuyển nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc có lý do chính đáng. Thời gian chuyển trường là kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.
Xuất bản:Thứ tư, 17/08/2022 16:37 (GMT+7)