Hoàn thành tiêm vaccine COVID-19  cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý 2/2022
#IG-63590

Y tế - Cộng đồng

Hoàn thành tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý 2/2022

Hà Nội (TTXVN 12/4) Hai loại vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi là vaccine Pfizer và vaccine Moderna. Không giống như đối tượng người từ 18 tuổi trở lên, đối với trẻ em 5 đến dưới 12 tuổi, Bộ Y tế yêu cầu chỉ tiêm 2 mũi vaccine cùng loại, không tiêm trộn với bất kỳ vaccine mRNA nào.
Xuất bản:Thứ ba, 12/04/2022 05:03 (GMT+7)