Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
#IG-41874

Kinh tế - Hội nhập

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Hà Nội (TTXVN 21/10) Từ đầu năm 2021 đến nay, chính phủ đã ban hành 154 nghị quyết, 83 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 31 quyết định mang tính quy phạm pháp luật, 26 chỉ thị và các bộ, ngành đã ban hành 253 thông tư để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống và khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội.
Xuất bản:Thứ năm, 21/10/2021 19:08 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19