Hình tượng Rồng trong văn hóa Việt Nam
#IG-210243

Văn hóa - Xã hội

Hình tượng Rồng trong văn hóa Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 10/2) Qua bao thời kỳ lịch sử, hình tượng Rồng vẫn luôn giữ vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc; đóng vai trò quan trọng trong việc định hình, kiến tạo và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.
Xuất bản:Thứ bảy, 10/02/2024 01:07 (GMT+7)