Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Hiện trạng rừng Việt Nam qua các năm

Hiện trạng rừng Việt Nam qua các năm

Hà Nội (TTXVN 7/1) Ước tính năm 2020, tổng diện tích rừng của Việt Nam là 14,6 triệu ha và tỷ lệ che phủ rừng là 42%.

 • Ngày:
  07/01/2021
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ