Hiến máu và vận động mọi người cùng hiến máu
#IG-15825

Văn hóa - Xã hội

Hiến máu và vận động mọi người cùng hiến máu

Hà Nội (TTXVN 7/4) Năm 2020 là tròn 20 năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định lấy ngày 7/4 hàng năm là Ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện" (7/4/2000-2020). Sau 20 năm, phong trào đã thu được những kết quả đáng khích lệ, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Xuất bản:07-04-2020