Hải Phòng: Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2023
#IG-115919

Kinh tế - Hội nhập

Hải Phòng: Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2023

Hà Nội (TTXVN 9/12) Năm 2023, TP Hải Phòng tiếp tục lấy Chủ đề năm là “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”. Với mục tiêu: Tăng tốc đổi mới, cơ cấu lại, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh, khả năng chống chịu và thích ứng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố. Kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Quyết liệt chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực, tăng tốc thực hiện các giải pháp đột phá về xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng du lịch và hạ tầng số. Tiếp tục thu hút, tạo mọi điều kiện để triển khai các động lực mới cho phát triển kinh tế thành phố…
Xuất bản:Thứ sáu, 09/12/2022 10:34 (GMT+7)