Hải Phòng: Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2023
#IG-168708

Văn hóa - Xã hội

Hải Phòng: Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2023

Hà Nội (TTXVN 23/9) Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn (Hải Phòng) năm 2023 chính thức diễn ra phần Hội từ ngày 25 - 30/9/2023; trong đó, phần thi đấu của các “ông trâu” diễn ra ngày 23/9/2023. Lễ hội là sự giao thoa giữa các yếu tố văn hóa nông nghiệp của cư dân miền biển với cư dân vùng đồng bằng, tưởng nhớ công ơn các vị thần, cầu nguyện quốc thái dân an. Mặc dù trải qua thời gian có sự biến đổi song Lễ hội vẫn được duy trì, tồn tại song song cùng đời sống văn hóa tinh thần của người dân Đồ Sơn từ nhiều năm nay.