Hà Nội xác định 20 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
#IG-20381

Kinh tế - Hội nhập

Hà Nội xác định 20 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội (TTXVN 8/6) Theo Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 31/5/2021 của Đảng bộ TP Hà Nội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố, Hà Nội xác định 20 chỉ tiêu chia làm 4 lĩnh vực, gồm: kinh tế; văn hóa-xã hội; quy hoạch đô thị, nông thôn, môi trường và xây dựng Đảng.
Xuất bản:Thứ ba, 08/06/2021 14:13 (GMT+7)