Hà Nội phấn đấu nâng diện tích nhà ở bình quân đầu người lên 29,5 m2/người năm 2025
#IG-116588

Kinh tế - Hội nhập

Hà Nội phấn đấu nâng diện tích nhà ở bình quân đầu người lên 29,5 m2/người năm 2025

Hà Nội (TTXVN 14/3) Theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 của UBND thành phố Hà Nội, Hà Nội xác định mục tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 là diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố đạt 29,5 m2/người và phát triển mới 1,215 triệu m2 sàn nhà ở xã hội.
Xuất bản:Thứ ba, 14/03/2023 05:43 (GMT+7)
Chuyên đề: HÀ NỘI