Hà Nội: Những chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2024
#IG-209594

Kinh tế - Hội nhập

Hà Nội: Những chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2024

Hà Nội (TTXVN 7/12) Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, HĐND thành phố thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Theo đó, Nghị quyết đề ra 24 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 6,5-7%, GRDP bình quân đầu người đạt từ 160,8-162 triệu đồng...
Xuất bản:Thứ năm, 07/12/2023 15:56 (GMT+7)
Chuyên đề: HÀ NỘI