Hà Nội  Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2023
#IG-115930

Kinh tế - Hội nhập

Hà Nội Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2023

Hà Nội (TTXVN 10/12) HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 của thành phố. Thành phố đề ra các mục tiêu: GRDP tăng khoảng 7,0%; GRDP/người khoảng 150 triệu đồng; Vốn đầu tư thực hiện tăng 10,5%; Kim ngạch xuất khẩu tăng 6%; Kiểm soát chỉ số giá dưới 4,5%...
Xuất bản:Thứ sáu, 09/12/2022 19:40 (GMT+7)
Chuyên đề: HÀ NỘI