Hà Nội: Lịch tuyển sinh đầu cấp Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2024-2025
#IG-210875

Giáo dục - Khoa Học

Hà Nội: Lịch tuyển sinh đầu cấp Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2024-2025

Hà Nội (TTXVN 10/4) Ngày 9/4/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025. Theo đó, công tác tuyển sinh đầu cấp Mầm non, lớp 1, lớp 6 theo hình thức trực tuyến sẽ thực hiện từ ngày 1/7 đến ngày 9/7. Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp từ ngày 13/7 đến hết ngày 18/7.
Xuất bản:Thứ tư, 10/04/2024 15:49 (GMT+7)
Chuyên đề: HÀ NỘI