Hà Nội là điểm sáng trong thực hiện an sinh xã hội
#IG-105427

Văn hóa - Xã hội

Hà Nội là điểm sáng trong thực hiện an sinh xã hội

Hà Nội (TTXVN 19/10) Thời gian qua, Hà Nội đã thực hiện tốt việc xây dựng hệ thống chính sách xã hội toàn diện, bao trùm, phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Thủ đô.
Xuất bản:Thứ tư, 19/10/2022 05:59 (GMT+7)
Chuyên đề: HÀ NỘI