Hà Nội: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022
#IG-115922

Kinh tế - Hội nhập

Hà Nội: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022

Hà Nội (TTXVN 9/12) Năm 2022, vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, kinh tế-xã hội của Thủ đô đã phục hồi tích cực. Tăng trưởng GRDP quý sau tăng cao hơn quý trước, cả năm dự kiến đạt 8,89%.
Xuất bản:Thứ sáu, 09/12/2022 14:21 (GMT+7)
Chuyên đề: HÀ NỘI