Hà Nội hoàn thành 4 mục tiêu cơ bản của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”
#IG-20494

Giáo dục - Khoa Học

Hà Nội hoàn thành 4 mục tiêu cơ bản của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”

Hà Nội (TTXVN 21/6) TP Hà Nội đã ghi dấu ấn với việc hoàn thành cả 4 mục tiêu cơ bản của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, trong đó có nhiều chỉ tiêu cao hơn tỷ lệ chung của cả nước.
Xuất bản:Thứ hai, 21/06/2021 10:04 (GMT+7)