Hà Nội hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt 4 tháng cuối năm 2021
#IG-21206

Kinh tế - Hội nhập

Hà Nội hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt 4 tháng cuối năm 2021

Hà Nội (TTXVN 16/8) HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND thành phố về hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.
Xuất bản:Thứ hai, 16/08/2021 14:22 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19