Hà Nội: Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai
#IG-115867

Kinh tế - Hội nhập

Hà Nội: Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai

Hà Nội (TTXVN 4/12) Ngày 3/12/2022, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố Hà Nội thời gian thi công từ năm 2022 đến 2027 (5 năm).
Xuất bản:Chủ nhật, 04/12/2022 07:24 (GMT+7)
Chuyên đề: HÀ NỘI