Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP
#IG-21263

Kinh tế - Hội nhập

Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP

Hà Nội (TTXVN 21/8) Thực hiện Chương trình “mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP), sau 2 năm đánh giá, phân hạng (2019-2020), đến nay Hà Nội có 1.054 sản phẩm được công nhận: 3 sao, 4 sao, 5 sao và tiềm năng 5 sao. Hà Nội trở thành địa phương đi đầu cả nước về số lượng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.
Xuất bản:Thứ bảy, 21/08/2021 05:57 (GMT+7)