Hà Nội: Bổ sung 2.648 biên chế viên chức giáo dục năm học 2023-2024
#IG-210866

Giáo dục - Khoa Học

Hà Nội: Bổ sung 2.648 biên chế viên chức giáo dục năm học 2023-2024

Hà Nội (TTXVN 10/4) Ngày 8/4/2024, HĐND TP Hà Nội đã chính thức ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND TP tại Kỳ họp thứ 15 khóa XVI về việc Điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp TP Hà Nội năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục năm học 2023-2024. Theo đó, Nghị quyết đã điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp TP Hà Nội năm 2024 như sau: tổng biên chế viên chức hưởng lương ngân sách Nhà nước là 116.185 biên chế.
Xuất bản:Thứ tư, 10/04/2024 05:30 (GMT+7)