Hà Nội: 48 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
#IG-115893

Kinh tế - Hội nhập

Hà Nội: 48 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Hà Nội (TTXVN 7/12) Tính đến thời nay, TP Hà Nội có 382/382 xã (đạt 100%) đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 48 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Xuất bản:Thứ tư, 07/12/2022 05:51 (GMT+7)
Chuyên đề: HÀ NỘI