Giấy tờ của hành khách sử dụng khi đi tàu bay phải đảm bảo các điều kiện nào?
#IG-210281

Chính trị - Ngoại giao

Giấy tờ của hành khách sử dụng khi đi tàu bay phải đảm bảo các điều kiện nào?

Hà Nội (TTXVN 12/2) Theo Thông tư 42/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, từ 15/2/2024, Giấy tờ của hành khách sử dụng khi đi tàu bay phải đảm bảo các điều kiện: Là bản chính và còn giá trị sử dụng; hoặc bản điện tử có giá trị pháp lý theo quy định; Đối với giấy khai sinh, trích lục hộ tịch; trích lục giấy khai sinh (trích lục thông tin khai sinh); văn bản xác nhận thông tin hộ tịch; giấy chứng sinh phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật; hoặc bản điện tử có giá trị pháp lý theo quy định…
Xuất bản:Thứ hai, 12/02/2024 06:44 (GMT+7)