Giáo sư Đặng Thai Mai: Người mở đường cho nền văn hóa, giáo dục cách mạng
#IG-116048

Nhân vật - Sự kiện

Giáo sư Đặng Thai Mai: Người mở đường cho nền văn hóa, giáo dục cách mạng

Hà Nội (TTXVN 25/12) Nhắc đến Giáo sư Đặng Thai Mai là nhắc đến một tên tuổi lớn, một học giả uyên bác, nhà văn hóa lớn của Việt Nam thế kỷ XX. Ông được coi là một hiện tượng đặc biệt hiếm có trong số những nhà trí thức Việt Nam thời kỳ mở đường. Ông thành công trên nhiều lĩnh vực: nhà chính trị yêu nước, yêu dân nhà hoạt động văn hóa đa tài nhà nghiên cứu ngữ văn, lịch sử uyên bác nhà sư phạm mẫu mực... Ở lĩnh vực nào, ông cũng được người đương thời và hậu thế nhắc đến bằng sự kính trọng, yêu mến và cảm phục. Ông sinh ngày 25/12/1902.
Xuất bản:Chủ nhật, 25/12/2022 06:01 (GMT+7)