Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Giai đoạn 2015-2020: Kinh tế Vĩnh Phúc tăng trưởng bình quân 7,1%/năm

Giai đoạn 2015-2020: Kinh tế Vĩnh Phúc tăng trưởng bình quân 7,1%/năm

Hà Nội (TTXVN 2/10) Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cao hơn mức tăng trưởng giai đoạn trước, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động từng bước cải thiện và nâng lên; quy mô kinh tế tiếp tục mở rộng

 • Ngày:
  02/10/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ