Giai đoạn 2015-2020: Kinh tế Vĩnh Phúc tăng trưởng bình quân 7,1%/năm
#IG-17839

Kinh tế - Hội nhập

Giai đoạn 2015-2020: Kinh tế Vĩnh Phúc tăng trưởng bình quân 7,1%/năm

Hà Nội (TTXVN 2/10) Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cao hơn mức tăng trưởng giai đoạn trước, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động từng bước cải thiện và nâng lên; quy mô kinh tế tiếp tục mở rộng
Xuất bản:Thứ sáu, 02/10/2020 14:39 (GMT+7)