Giá xăng RON 95-III giảm về mức hơn 21.000 đồng/lít