Giá vàng thế giới lên mức cao nhất trong hơn 9 tháng