Gần 63% phụ nữ Việt Nam từng bị bạo hành
#IG-16929

Văn hóa - Xã hội

Gần 63% phụ nữ Việt Nam từng bị bạo hành

Hà Nội (TTXVN 15/7) Cho đến nay, Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới đã thực hiện thành công điều tra quốc gia lần thứ 2 về bạo lực đối với phụ nữ. Sau gần 10 năm kể từ cuộc điều tra lần thứ nhất (năm 2010), các kết quả thu được cho thấy, có những thay đổi tích cực.
Xuất bản:Thứ tư, 15/07/2020 18:32 (GMT+7)