Gần 265,54 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-116155

Y tế - Cộng đồng

Gần 265,54 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 6/1/2023) Trong ngày 5/1/2023 có 178 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.536.860 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.443.049 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.863.368 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.230.443 liều.
Xuất bản:Thứ sáu, 06/01/2023 18:32 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19