Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản lần thứ 9 liên tiếp