Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản lần thứ 8 liên tiếp