Fed giữ lãi suất ổn định ở mức cao nhất trong 22 năm