Facebook có kết quả kinh doanh quý III/2019 cao hơn dự báo