Đường Hồ Chí Minh trên biển  Thiên anh hùng ca bất tử
#IG-41903

Quốc phòng - An ninh

Đường Hồ Chí Minh trên biển Thiên anh hùng ca bất tử

Hà Nội (TTXVN 23/10) Ngày này cách đây tròn 60 năm, ngày 23/10/1961, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Đoàn Vận tải biển 759, đánh dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra bước phát triển mới của tuyến đường vận tải chiến lược - Đường Hồ Chí Minh trên biển. Cùng với đường Hồ Chí Minh trên dãy Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trên biển là một nét độc đáo, đặc sắc, sáng tạo của đường lối chiến tranh nhân dân Việt Nam. Đường Hồ Chí Minh trên biển đã trở thành biểu tượng tự hào của dân tộc, hiện thân của ý chí khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước.
Xuất bản:Thứ bảy, 23/10/2021 05:49 (GMT+7)