Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1
#IG-104300

Kinh tế - Hội nhập

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1

Hà Nội (TTXVN 23/6) Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 theo hình thức đầu tư công, với tổng mức đầu tư 17.837 tỷ đồng. Dự án sẽ tạo dư địa, động lực không gian phát triển vùng Đông Nam Bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại…
Xuất bản:Thứ năm, 23/06/2022 06:02 (GMT+7)