Đột phá cơ chế góp phần tăng dòng vốn FDI vào Việt Nam
#IG-11001

Kinh tế - Hội nhập

Đột phá cơ chế góp phần tăng dòng vốn FDI vào Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 19/9) Mở cửa thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chính là một trong những quyết định sáng suốt nhất để Việt Nam từ một nước nghèo, lạc hậu trở thành một trong những điểm sáng của kinh tế toàn cầu.
Xuất bản:Thứ tư, 19/09/2018 08:54 (GMT+7)