Doanh nghiệp Nhà nước là lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước
#IG-168606

Kinh tế - Hội nhập

Doanh nghiệp Nhà nước là lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước

Hà Nội (TTXVN 15/9) Doanh nghiệp Nhà nước giữ vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế Nhà nước, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến hết năm 2022, Việt Nam còn khoảng 478 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và khoảng 198 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối. Doanh nghiệp Nhà nước đang nắm giữ nguồn lực lớn về vốn, tài sản, công nghệ, nhân lực chất lượng cao, đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước.
Xuất bản:Thứ sáu, 15/09/2023 06:01 (GMT+7)