Định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
#IG-14343

Kinh tế - Hội nhập

Định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Hà Nội (TTXVN 27/10) Ngoài các tuyến đang triển khai, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh dự kiến xây dựng thêm một số tuyến đường sắt nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, từng bước thay đổi bộ mặt giao thông đô thị, đồng thời tạo nên dáng dấp đô thị hiện đại.
Xuất bản:Chủ nhật, 27/10/2019 07:29 (GMT+7)