Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Diện mạo nông thôn Quảng Ninh có nhiều đổi mới

Diện mạo nông thôn Quảng Ninh có nhiều đổi mới

Hà Nội (TTXVN 17/9) 5 năm 2015-2020, diện mạo nông thôn Quảng Ninh có nhiều đổi mới, toàn tỉnh có 89/98 xã (91%) đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, vượt mục tiêu đặt ra.

 • Ngày:
  17/09/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ