Đến tháng 9/2020: Hơn 11.000 giao dịch thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia
#IG-17603

Chính trị - Ngoại giao

Đến tháng 9/2020: Hơn 11.000 giao dịch thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia

Hà Nội (TTXVN 11/9) Sau 6 tháng hoạt động (từ tháng 3 đến 7/9/2020), Cổng DVCQG đã có hơn 11.000 hồ sơ giao dịch thanh toán trực tuyến, trong đó tập trung chủ yếu trong các tháng 7 và 8/2020 với khoảng 4.000 giao dịch, giá trị khoảng 5 tỷ đồng/tháng.
Xuất bản:Thứ sáu, 11/09/2020 15:15 (GMT+7)