Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Đến năm 2025, 55% dân số Việt Nam tham gia thương mại điện tử

Đến năm 2025, 55% dân số Việt Nam tham gia thương mại điện tử

Hà Nội (TTXVN 7/6) Theo kế hoạch phát triển thương mại điện tử đến năm 2025, Việt Nam sẽ có khoảng 55% dân số mua sắm trực tuyến với giá trị mua hàng bình quân 600 USD/người/năm.

 • Ngày:
  07/06/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ