Đến năm 2025, 55% dân số Việt Nam tham gia thương mại điện tử
#IG-16527

Kinh tế - Hội nhập

Đến năm 2025, 55% dân số Việt Nam tham gia thương mại điện tử

Hà Nội (TTXVN 7/6) Theo kế hoạch phát triển thương mại điện tử đến năm 2025, Việt Nam sẽ có khoảng 55% dân số mua sắm trực tuyến với giá trị mua hàng bình quân 600 USD/người/năm.
Xuất bản:Chủ nhật, 07/06/2020 10:35 (GMT+7)