Đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo
#IG-115727

Chính trị - Ngoại giao

Đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo

Hà Nội (TTXVN 19/11) Ngày 18/11/2022, tại Cuộc họp của Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Thường trực Ban Chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo phấn đấu đến hết năm 2022 kết thúc điều tra, điều tra bổ sung 11 vụ án truy tố 9 vụ án xét xử sơ thẩm 11 vụ án xét xử phúc thẩm 03 vụ án kết thúc xác minh, xử lý 21 vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.
Xuất bản:Thứ bảy, 19/11/2022 05:52 (GMT+7)