Dấu ấn xây dựng nông thôn mới của Quảng Ninh
#IG-168629

Kinh tế - Hội nhập

Dấu ấn xây dựng nông thôn mới của Quảng Ninh

Hà Nội (TTXVN 17/9) Sau 12 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (2010-2022) Quảng Ninh hiện có 98/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100%), 56/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 57,1%), 26/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (đạt 26,5%), 13/13 địa phương cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100%). Quảng Ninh đặt mục tiêu nâng thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn đạt trên 5.000 USD vào năm 2025 và 8.000-10.000 USD vào năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2045 là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới thông minh giàu đẹp, văn minh, hiện đại người nông dân và cư dân nông thôn có thu nhập cao, đời sống hạnh phúc và thịnh vượng.
Xuất bản:Chủ nhật, 17/09/2023 06:02 (GMT+7)